Menu

Kooperatifçilik Eğitim Programı

Anadolu Üniversitesi ile Ticaret Bakanlığı arasında imzalanan Kooperatifçilik Eğitimi Yetkilendirme Protokolü’ne göre Üniversitemiz Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ANADOLUSEM) Kooperatifçilik eğitimlerini düzenlemek üzere Ticaret Bakanlığı tarafından Eğitim Sağlayıcı olarak yetkilendirilmiştir.

 

14 Ocak 2022 tarih ve 31719 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kooperatifçilik Eğitim Yönetmeliği ile çalışma konusu, ortak sayısı ve ciro gibi kıstaslara göre belirlenen kooperatif ve üst kuruluşlarının yönetim ve denetim kurulu asıl ve yedek üyelerinin Kooperatifçilik Eğitimi almaları zorunlu hale getirilmiştir. İlgili kooperatiflerin yönetim kurullarında görev almak isteyen kişilerin ANADOLUSEM tarafından düzenlenecek Kooperatifçilik eğitimlerine katılarak sertifika belgelerini almaları gerekmektedir. Aksi halde Kooperatifçilik eğitimine katılmayan kişiler 2024 yılından itibaren ilgili kooperatiflerde belirtilen görevleri yürütemeyecektir.

 

Kayıt Ücreti

Kooperatifçilik Eğitimi kayıt ücreti 1.000 TL’dir.

 

Eğitimin Kapsamı

Kooperatifçilik Eğitim Programı, Kooperatifçilik Eğitim Yönetmeliği ekinde yer alan müfredata uygun olarak 30 ders saati Temel Konular ve 10 ders saati Destekleyici Konular olmak üzere toplam 40 ders saatinden oluşmaktadır. Ders konuları ve dersleri yürütecek öğretim üyeleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Eğitimler internet üzerinden çevrimiçi ortamda canlı ders şeklinde yürütülecek olup derslere devam zorunluluğu bulunmaktadır. Programdan başarılı olabilmek için toplam 40 saatten oluşan eğitim süresinin en az 4/5’inin (32 ders saati) tamamlanması gerekmektedir. Derslere erişim bilgileri başvuru dönemi tamamlandıktan sonra kayıtlı öğrencilerimize e-posta ve SMS yoluyla gönderilecektir.

Konu

Öğretim Üyesi

Kooperatifçilik Kavramı ve Önemi

Prof. Dr. Nurcan Turan

Kooperatiflerin Kuruluş ve Anasözleşmede Değişiklik İşlemleri

Dr.Öğr.Üyesi Nazmiye Özenbaş Boydağ

Kooperatiflerde Ortaklık Sıfatının Kazanılması ve Kaybedilmesi

Dr.Öğr.Üyesi Nazmiye Özenbaş Boydağ

Ortakların Hakları ve Ödevleri

Dr.Öğr.Üyesi Nazmiye Özenbaş Boydağ

Kooperatif Genel Kurulu

Prof. Dr. Nurcan Turan

Kooperatif Yönetim Kurulu - Denetim Kurulu

Dr.Öğr.Üyesi Nazmiye Özenbaş Boydağ

Kooperatiflerin Üst Örgütlenmesi

Dr.Öğr.Üyesi Nazmiye Özenbaş Boydağ

Kooperatiflerde Dağılma ve Tasfiye

Dr.Öğr.Üyesi Nazmiye Özenbaş Boydağ

Kooperatiflerde Belge Düzeni ve Vergilendirme

Dr.Öğr.Üyesi Sedef Oluklulu

Kooperatiflerde Muhasebe

Prof. Dr. Banu Başar

Kooperatiflerde Kurumsal Yönetim

Prof. Dr. H. Zümrüt Tonus

Kooperatiflerde Girişimcilik

Prof. Dr. Metin Coşkun

Kooperatiflerde Pazarlama

Prof. Dr. N. Figen Ersoy Arca

E-Ticaret

Dr.Öğr.Üyesi Remzi Reha Durucasu

İnsan Kaynakları Yönetimi ve Etik Kurallar

Prof. Dr. H. Zümrüt Tonus

 

2023 Güz Dönemi Akademik Takvimi

İşlem

Tarih Aralığı

İnternetten kayıt başvurularının alınması

02.10.2023 - 20.10.2023

Canlı derslerin yürütülmesi

30.10.2023 – 22.12.2023

Eğitimi tamamlayan öğrenci bilgilerinin KOOPBİS’e işlenmesi

01.01.2024 – 05.01.2024

Katılım belgelerinin düzenlenmesi

08.01.2024 – 19.01.2024

Önemli Uyarı! Lütfen ödeme yaparken açıklama bölümüne “Kooperatifçilik Eğitimi” ve T.C. Kimlik Numaranızı yazmayı unutmayınız. Başvuru dönemi tamamlandıktan sonra ücret iadesi yapılmayacaktır.

Kimler Katılabilir ?

Kooperatifçilik Eğitim Programı, çalışma konusu, ortak sayısı ve ciro gibi kıstaslara göre belirlenen kooperatif ve üst kuruluşlarının yönetim ve denetim kurulu asıl ve yedek üyelerine Ticaret Bakanlığı tarafından zorunlu tutulmaktadır. Bunun yanında kooperatifçilik alanına ilgi duyan 18 yaşını dolduran herkes bu programa katılabilir. Başvuru işlemleri herkese açıktır ve başvuru yapabilmek için kooperatiflerde yönetim kurulu asıl ve yedek üyesi olmak gibi herhangi bir ön koşul aranmamaktadır.

Yönetmeliğe Göre Eğitim Alma Zorunluluğu Olan Kooperatifler
- Esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet, tarım satış, tarım kredi ve pancar ekicileri kooperatifleri,
- İnşaat ruhsatı alınmış ve ortak sayısı 50 veya daha fazla olan yapı, turizm geliştirme ve gayrimenkul işletme konularında faaliyet gösteren kooperatifler,
- Ortak sayısı 50 veya daha fazla olan taşıma konularında faaliyet gösteren kooperatifler, Faaliyet konusuna bakılmaksızın 20 milyon Türk lirası ve üstü net satış hasılatı olan kooperatifler,
- Faaliyet konusuna bakılmaksızın 1.000 ve daha fazla ortağı bulunan kooperatifler
Yukarıda sıralanan kooperatiflerin yönetim ve denetim kurulu asıl ve yedek üyelerinin, seçilmelerini takiben en geç 9 ay içinde Kooperatifçilik Eğitim Programını tamamlamaları zorunludur.

Değerlendirme

Eğitimler internet üzerinden çevrimiçi ortamda canlı ders şeklinde yürütülecek olup derslere devam zorunluluğu bulunmaktadır. Programdan başarılı olabilmek için toplam 40 saatten oluşan eğitim süresinin en az 4/5’inin (32 ders saati) tamamlanması gerekmektedir. Derslere erişim bilgileri başvuru dönemi tamamlandıktan sonra kayıtlı öğrencilerimize e-posta ve SMS yoluyla gönderilecektir.

Örnek
Sertifika
Kooperatifçilik Eğitim Programını tamamlayan katılımcılara katılım belgesi (PDF formatında) verilecektir ve e-Devlet Kapısında yer alan Ticaret Bakanlığı KOOPBİS sistemine işlenecektir. Katılım belgesinin geçerlilik süresi 8 yıldır.

Diğer Programlar

Program Başlığı
Sağlık Hizmetleri Yönetimi
Sağlık Hizmetleri Yönetimi

Sağlık Hizmetleri Yönetimi e-Sertifika Programı kapsamında; sağlık kurumları mevzuatı ve sağlık kurumları yönetimi hakkında güncel b...

Program Başlığı
Coğrafi Bilgi Sistemleri (QGIS)
Coğrafi Bilgi Sistemleri (QGIS)

Coğrafi Bilgi Sistemleri e-Sertifika Programının amacı, kamu ve özel kuruluşlara, karar verme sürecinde etkin olan coğrafi bilgi teknoloj...

Program Başlığı
Osmanlıca II
Osmanlıca II

Bu programda, Osmanlı Türkçesinde kullanılan Arap alfabesini bilen katılımcıların, Osmanlı Türkçesine ait gramer kuralların...

Program Başlığı
Temel Sendikal Haklar
Temel Sendikal Haklar

Temel Sendikal Haklar Sertifika Programı kapsamında; sendikacılık, bireysel iş hukuku, toplu iş hukuku konularında güncel bilgiler aktarılarak...