Menu

Temel Düzey Türk İşaret Dili

İşitme engellilerin iletişim kurmak amacıyla kullandıkları işaret dilinin köklerinin insanlık tarihinin başlangıcına kadar uzandığı düşünülmektedir. İşaret dillerinin de, konuşulan diller gibi, işaretlerle gösterilen ‘sözcükler’i ve bu sözcüklerin (işaretler) tümce içinde birleşmelerini belirleyen kuralları vardır. Konuşulan diller gibi, işaret dilleri de yaratıcıdır. İşaret dillerinde de sonsuz sayıda tümce üretilebilir. İşaret dillerinin dilbilgisi kuralları aynı toplumda konuşulan dilin kuralları ile aynı değildir; başka bir deyişle, işaret dilleri konuşulan dillerin işaretle ifade edilmesi anlamına gelmez, kendilerine özgü birim ve kuralları olan ve konuşulan dillerden bağımsız bir dizgedir.

 

Temel Düzey Türk İşaret Dili e-Sertifika programına kayıt yaptıran öğrenciler uzaktan öğretim yöntemine göre hazırlanmış Anadolum eKampüs Sistemi üzerinden erişilebilen PDF formatındaki ders kitaplarından ve internet ortamında verilen hizmetlerden yararlanarak sertifika sınavlarına hazırlanabileceklerdir.

 

Kayıt bedeli 250 TL’dir. Daha önceki sınavında başarısız olup tekrar sınava girecek adaylar için kayıt yenileme bedeli 125 TL'dir. 

Türk İşaret Dili (TİD), Türkiye’deki işitme engellilerin iletişim aracı olarak kullandıkları ana dilleridir. Günümüzde Türkiye’de İşaret dili kullanımı devlet eliyle de desteklenmeye başlanmıştır. Türkiye’de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 2005 yılında çıkarılan Özürlüler Yasası, TİD’in bir dil olduğunu belirtmiş ve böylelikle TİD desteklenmeye başlanmıştır. İşitme engelli bireylerin, yoğun iletişim gereksinimi duyduğu alanlarda işiten bireylerle iletişim kurmalarına yardımcı olacak Türk İşaret Dili eğitim programının hazırlanmasının gerekliliği gözlenmiştir.

 

Bu amaçla Anadolu Üniversitesi tarafından yoğun iletişim gereksinimi duyulan alanlar belirlenip senaryolar oluşturulmuş ve bu senaryoların görselleri hazırlanmıştır. Görseller (video, fotoğraf) Açıköğretim Fakültesi stüdyolarında, işaret dili öğretimi sertifikası olan ya da çeşitli kamu ve özel kuruluşlarda işaret dili çevirmeni olan uzman kişilerle hazırlanmıştır. Bu görseller, yazılı materyal olarak kullanılan Türk İşaret Dili Kitabı ile birlikte alanlara göre ünitelere yerleştirilmiştir.

 

Bu programın amacı, işiten bireylerin, zaman ve mekan sınırlılıklarını aşarak uzaktan eğitimle, ülkemizdeki işitme engellilerin iletişim aracı olan Türk İşaret Dilinin alfabesini, temel işaretlerini, söz varlığını, söz dizimi ve dil bilgisi özelliklerini ayırt edebilmelerini ve işitme engelli bireylerle temel düzeyde iletişim kurabilmelerine yardımcı olacak bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

Kimler Katılabilir ?

Programın hedef kitlesi Türk İşaret Dili’ni öğrenmek isteyen işiten bireylerdir.

Ülkemizde Türk İşaret dili bilen kamu ve sivil çalışanlara duyulan gereksinim her geçen gün artmaktadır. Bu program işiten bireylerin gerek iş yaşamında gerekse günlük hayatta işitme engelli bireylerle iletişim gereksinimlerini karşılaşmalarında onların ana iletişim yolu olan işaret dilini temel düzeyde öğrenmelerine katkı sağlar.

Değerlendirme

Öğrencilerin başarılı olabilmeleri için sınavdan 100 tam puan üzerinden en az 50 puan alması gerekmektedir. Sınavdan 15 gün sonra derslerdeki başarı durumunu gösteren “Sınav Sonuç Belgesi” internette yayınlanacaktır.

Öğrenciler başarısız oldukları takdirde izleyen sertifika döneminde kayıt yenileme yapabilirler.

Örnek
Sertifika

Başarılı olan öğrenciler programa ait “Sertifika” almaya hak kazanacaktır.

Diğer Programlar

Program Başlığı
Dış Ticaret Uzmanlığı
Dış Ticaret Uzmanlığı

Dış Ticaret Uzmanlığı Sertifika Programı, başta işletmelerin ithalat ve ihracat departmanlarında çalışanlar, dış ticaret ve gümrük...

Program Başlığı
Yeni Medya ve İletişim
Yeni Medya ve İletişim

Günümüzde iletişim teknolojilerindeki hızlı ilerlemeler yeni iletişim teknolojileri, yeni medya, sosyal medya, dijital iletişim gibi...

Program Başlığı
Kurgu e-Sertifika Programı
Kurgu e-Sertifika Programı

Kurgu e-Sertifika Programında deneyimli kurgucu Çağrı Türkkan, kendi tecrübeleri ve çalışma teknikleri üzerinden iyi v...

Program Başlığı
İngilizce B1 Düzeyi (Cambridge PET)
İngilizce B1 Düzeyi (Cambridge PET)

İngilizce Sertifik...