Menu

ÇEVFOR-Yeminli Çevirmenlikte Uygulamalı Formasyon

Anadolu Üniversitesi ile Turçef Yeminli Çevirmenlik Federasyonu arasında 12 Ekim 2018 tarihinde anlaşma sağlanarak ÇEVFOR-Yeminli Çevirmenlikte Uygulamalı Formasyon Eğitimi Sınav ve Belgelendirme protokolü imzalanmıştır. Buna göre çevirmenlik mesleğinin yazılı ve sözlü çevirmenlik versiyonları dahil, adli, akademik, deşifre, tıbbi, noter yazılı çevirmenliği, teknik, kitap ve edebi çevirmenlikler başta olmak üzere, her alanda uzmanlık isteyen yazılı çevirmenliklerin ve ardıl, adli bilirkişi çevirmenlik, spor, sağlık çevirmenlikleri, bilateral konferans çevirmenliği, refakat ve fısıltı çevirmenliği ile simultane çevirmenlik başta olmak üzere, tüm sözlü çevirmenlik versiyonlarında formatif uygulama eğitimi hazırlanmıştır.

ÇEVFOR e-Sertifika Programı, Yükseköğretimde verilen dil eğitimi ve dil bilimi kuralları değil, sözkonusu okullarda verilmeyen ve kişinin toplum yaşamında karşılaşacağı mesleki ve sektörel uygulamalarının sorunları ve çözümlerini içermektedir. Mütercim tercümanlık dahil, dil ile ilgili okullarda eğitim görenler dil bilmeleri yanı sıra uygulamalardaki hakimiyet eksiklikleri durumunda, tercüman sayılmamaktadırlar. Burada, dil altyapısına sahip bahsedilen kişilerin dili nasıl kullanacakları, hangi ticari ve sosyal haklara sahip olabilecekleri, toplumun tüm resmi ve özel kurum ve kuruluşlarında yazılı ve sözlü tercümanlığı ne şekilde, nasıl yapabilip mesleki olarak kazançlarını hangi ticari yasalara göre vergilendirecekleri vb. tüm gerekli sektörel çözümler çevirmenlere açıklanmaktadır. Ayrıca yeminli çeviri belgelerinin hazırlanması, hukukta çeviri dosyalarının uluslar arası normlarda hazırlanış şekilleri, kabul ve teslim kuralları ile ardıl ve simültane çeviride bilinmesi gereken kurallar ve meslek faaliyetinin özellikleri öğretilmekte ve kişilere yazılı ve sözlü çeviri fiyatlandırmasından, uluslar arası normlara göre çeviri bürosu ve müşteri ile yapacakları ve ileride sorun yaşamayacakları sözleşme örneklerine değin çevirmenlik pratik uygulamaları açıklanmaktadır.

 

 

1. Adım: İnternet başvurusunun yapılması

Önemli Uyarı: Lütfen başvuru sürecinde ödeme aşamasına geldiğinizde sisteme yüklemiş olduğunuz evrakınız için eposta ile onay gelmesini bekleyiniz. Onay gelmeden ödeme yapmayınız.

2024 Yaz dönemi ÇEVFOR - Yeminli Çevirmenlikte Uygulamalı Formasyon Eğitimi Sertifika Programı e-Sertifika Programlarına 03.06.2024 - 30.06.2024 tarihleri arasında başvuru yapılacaktır. Kayıt başvurusu yapabilmeleri için adayların geçerli bir e-posta adresine ve kendilerine ait .jpg formatında taranmış vesikalık bir fotoğrafa sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru işlemleri de dahil olmak üzere bütün bilgilendirmeler e-posta aracılığıyla gerçekleştirileceği için posta hesabının aktif olmasına ve posta kutusunun dolu olmamasına dikkat edilmelidir.

Uyarı: Fotoğraf, cepheden son altı ay içinde, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş net bir fotoğraf olmalıdır. Bu niteliklere uymayan fotoğraf ekleyen adayların kayıtları yapılmayacaktır.

Uyarı: Başvuru sırasında cep telefonu numaranızı mutlaka yazınız. Derslerin başlangıcı, sınav giriş belgelerinin yayınlanması, sınav sonuçlarının açıklanması gibi işlemler sms ile bilgilendirilecektir. Cep telefonu bilgisi vermeyen adaylara bilgilendirme yapılamayacaktır.

Öğrenciler bir sertifika döneminde sadece bir e-Sertifika programına kayıt yaptırılabilirler. Sertifika programı süresince kişisel bilgilerinde (adres, sınav merkezi vb.) değişiklik yapamazlar. 

 

2024 Yaz Dönemi İnternet Kayıt Kılavuzu için tıklayınız.


' 2024 Yaz Dönemi başvurusu yapmak için tıklayınız! '

 

2. Adım: Sertifika ücretinin ödenmesi

 Kredi Kartı İle Ödeme Yapmak

Uyarı: Başvurusu onaylanan adaylara e-posta gönderilecektir. Başvurunuz onaylandıktan sonra ödeme yapabilirsiniz. Lütfen başvurunuzun onaylandığına dair gönderilen e-postayı almadan ödeme yapmayınız.

e-Sertifika Programlarına katılım ücretini kredi kartı ile ya da banka kartı ile ödemek isteyen adaylar başvuru işlemlerini tamamladıktan sonra Aday Bilgilerim sayfasında yer alan Kredi Kartı ile Ödeme Yap düğmesine tıklamalıdır. e-Sertifika Programları Kredi Kartı İle Ödeme Sistemi'nde, başvuru yapan aday ve kredi kartı bilgileri bölümleri dikkatle doldurulmalıdır. Adaylar formda istenen bilgileri girdikten ve kontrol ettikten sonra Tamam düğmesine tıklayarak işlemi onaylayacaklardır.

2024 Yaz Dönemi Çevfor Sertifika Programları Akademik Takvimi (Yeni)
İnternetten kayıt başvuruları 03.06.2024 – 30.06.2024
e-Öğrenme derslerinin başlaması                                                           01.07.2024 haftası
Sınav tarihi * 22.09.2024
Sınav sonuçlarının internetten duyurulması 07.10.2024 haftası
Sertifikaların gönderilmesi 14.11.2024 haftası

 

2024 Bahar Dönemi Çevfor Sertifika Programları Akademik Takvimi 
İnternetten kayıt başvuruları 05.02.2024 – 03.03.2024
e-Öğrenme derslerinin başlaması                                                           04.03.2024 haftası
Sınav tarihi * 18.05.2024
Sınav sonuçlarının internetten duyurulması 03.06.2024 haftası
Sertifikaların gönderilmesi 08.07.2024 haftası

 

 

 

Kimler Katılabilir ?

* Türkiye’de “ Yaygın olan  Dillerde “ İngilizce, Almanca, Rusça, Fransızca ve Arapça gibi yabancı dillerde eğitim veren mütercim tercümanlık, Uygulamalı çevirmenlik, dil edebiyat, dil ve kültür, dilbilim, yabancı dil öğretmenliği bölümlerinin dört ve iki yıllık Yüksekokul veya Üniversitelerinden mezun olanlar, halen okuyanlar, herhangi  bir nedenle  eğitimini terk edip tasdikname ile ayrılmış olanlar,

* Türkiye’de yabancı dilde eğitim verip eğitim tedrisatı tamamen yabancı dilde olan Yabancı Özel  Okulların ve Azınlık Okullarının orta öğretimlerinden mezun olanlar,

* Türkiye’de ya Üniversite ile Yüksekokulların Turizm  Rehberliği bölümlerinden mezun olanlar diplomaları ile yine bu meslekte Turizm Bakanlığının Turist Rehberliği sınavını geçerek aldıkları Turist Rehberi kokartları ile birlikte YDS / Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı’ndan en az 65 puan aldıklarının belgesini ibraz edebilenler,

Yukarıdaki dil bölümleri Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve sınıflandırmasına göre Seviye 6 yani ileri seviye sahibi kullanıcılar için C1 ve C2 kriterlerine sahip sayıldıklarından,

* Yurt dışında ise aynı şekilde mütercim tercümanlık, dil edebiyat, dil kültür, dil bilim, yabancı dil öğretmenliği ve herhangi bir branşta o dilin konuşulduğu ülkedeki üniversite ve Yüksekokul  hazırlık sınıfını bitirmiş, iki veya dört yıllık yüksekokul veya üniversitelerden lisans ve ön lisans mezunu olanlar, halen okuyanlar veya herhangi bir nedenle yüksek eğitimini tasdikname ile bırakıp ülkesine dönmüş olup bunu bir belge veya tasdikname ile ibraz edenler,

* Yurtdışında “ Yaygın olmayan Dillerde “ yani yukarıda yaygın dillerin haricindeki dünya dillerinde ise Orta Öğretim görüp okulunu bitirip diploma sahibi olanlar, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve sınıflandırmasına göre Seviye 5 yani orta seviye sahibi kullanıcılar için B2 seviyesinde görülüp belge  sahibi olanlar,

* TC vatandaşı olmayanların başvuruları kesinlikle kabul edilmemektedir. Sonradan Türk vatandaşlığına sonradan geçmiş olup TC vatandaşlığını almış olan kişiler ise yukarıda sayılan Belgelerin yanı sıra Türkçe Yeterlilik Sınavı (TYS) alanından C1 veya C2 seviyesinde belgeleri ile ÇEVFOR-Yeminli Çevirmenlikte Uygulamalı Formasyon E-Sertifika Programına başvurabilirler.

* İşaret dili çevirmenliği için: Üniversitelerde ve Üniversite dışında Ortaöğretim kurumları ,Halk Eğitim ile  Özel eğitim kurumlarından en az lise mezunu olarak (İşaret dili öğretici ve tercümanlık Eğitimi)  kurumlardan İşaret dili öğretici ve İşaret dili tercümanlığı konusunda eğitimi almış ve bunu da belgelemiş olanlar(Sadece İşaret dili temel eğitimi kursu alanlar yetersiz  görülmekte olup  başvuru için  en az toplamda 320 saat İşaret dili öğretici ve tercümanlık eğitimi aldığına başarılı olduğu belgesine sahip olanlar) başvurabilirler.

ÇEVFOR e-Sertifika Programına  sadece bu şartlardaki dil eğitimi altyapısı olanlar kabul edileceklerdir. Başvuru yapan adayların diplomaları incelenerek programa kayıt kabulü yapılacaktır. Yukarıda bahsedilen şartlardan herhangi birini sağlamayan adayların başvurusu iptal edilecektir.

Değerlendirme

Anadolu Üniversitesince yürütülen ÇEVFOR- Yeminli Çevirmenlikte Uygulamalı Formasyon eğitimi programı sonucundaki sınavı başararak sertifikalarını almaya hak kazanan çevirmenler diledikleri takdirde 19.12.2016 tarih ve 201558940 sayı numarasıyla TURÇEF Federasyon adına tescil edilmiş ‘Yeminli Çevirmen Yeterlilik Belgesi’ ve ‘TURÇEF Yeminli Çevirmen Kimliği ile Çevirmen Faaliyet Belgesini’ TURÇEF –Yeminli Çevirmenlik Federasyonu üyesi olan Derneklere ( üyelik koşullarını yerine getirerek) üye olarak alabilir. Ayrıca bu belgeleri 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri uyarınca, bilirkişilik bölge kurulları tarafından mütercim –tercümanlık (çevirmenlik) bilirkişilik başvurularına sunabilirler. ÇEVFOR- Yeminli Çevirmenlikte Uygulamalı Formasyon eğitimi programından 70 puan ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır. ÇEVFOR- Yeminli Çevirmenlikte Uygulamalı Formasyon eğitiminden başarılı olamayan katılımcılar izleyen sertifika dönemlerinde kayıt yenileme yapabilir. Kayıt yenileme işlemi yapmak için herhangi bir süre sınırlaması yoktur, bireyler diledikleri sertifika döneminde kayıt yenileme işlemi yaparak devam edebilir.

Örnek
Sertifika

ÇEVFOR-Yeminli Çevirmenlikte Uygulamalı Formasyon

Diğer Programlar

Program Başlığı
Temel Düzey Türk İşaret Dili
Temel Düzey Türk İşaret Dili

İşitme engellilerin iletişim kurmak amacıyla kullandıkları işaret dilinin köklerinin insanlık tarihinin başlangıcına kadar uzandığı düş&u...

Program Başlığı
Yönetici Asistanlığı
Yönetici Asistanlığı

Yönetici Asistanlığı Programı kapsamında; yönetici asistanlığı, iş ortamında protokol ve davranış kuralları, iş hayatında standartlar kon...

Program Başlığı
Perakendeciliğe Giriş
Perakendeciliğe Giriş

Perakendeciliğe Giriş Sertifika Programı kapsamında; perakendeciliğe giriş, tüketici davranışları, mağaza atmosferi konularında güncel bi...

Program Başlığı
e-Perakendecilik
e-Perakendecilik

e-Perakendecilik e-sertifika programı katılımcıların “e-perakendeciliği” işletme bakış açısıyla kavramasını ve e-perakendeciliğe i...