Menu

ÇEVFOR-Yeminli Çevirmenlikte Uygulamalı Formasyon

Anadolu Üniversitesi ile Turçef Yeminli Çevirmenlik Federasyonu arasında 12 Ekim 2018 tarihinde anlaşma sağlanarak ÇEVFOR-Yeminli Çevirmenlikte Uygulamalı Formasyon Eğitimi Sınav ve Belgelendirme protokolü imzalanmıştır. Buna göre çevirmenlik mesleğinin yazılı ve sözlü çevirmenlik versiyonları dahil, adli, akademik, deşifre, tıbbi, noter yazılı çevirmenliği, teknik, kitap ve edebi çevirmenlikler başta olmak üzere, her alanda uzmanlık isteyen yazılı çevirmenliklerin ve ardıl, adli bilirkişi çevirmenlik, spor, sağlık çevirmenlikleri, bilateral konferans çevirmenliği, refakat ve fısıltı çevirmenliği ile simultane çevirmenlik başta olmak üzere, tüm sözlü çevirmenlik versiyonlarında formatif uygulama eğitimi hazırlanmıştır.

 

ÇEVFOR e-Sertifika Programı, Yükseköğretimde verilen dil eğitimi ve dil bilimi kuralları değil, sözkonusu okullarda verilmeyen ve kişinin toplum yaşamında karşılaşacağı mesleki ve sektörel uygulamalarının sorunları ve çözümlerini içermektedir. Mütercim tercümanlık dahil, dil ile ilgili okullarda eğitim görenler dil bilmeleri yanı sıra uygulamalardaki hakimiyet eksiklikleri durumunda, tercüman sayılmamaktadırlar. Burada, dil altyapısına sahip bahsedilen kişilerin dili nasıl kullanacakları, hangi ticari ve sosyal haklara sahip olabilecekleri, toplumun tüm resmi ve özel kurum ve kuruluşlarında yazılı ve sözlü tercümanlığı ne şekilde, nasıl yapabilip mesleki olarak kazançlarını hangi ticari yasalara göre vergilendirecekleri vb. tüm gerekli sektörel çözümler çevirmenlere açıklanmaktadır. Ayrıca yeminli çeviri belgelerinin hazırlanması, hukukta çeviri dosyalarının uluslar arası normlarda hazırlanış şekilleri, kabul ve teslim kuralları ile ardıl ve simültane çeviride bilinmesi gereken kurallar ve meslek faaliyetinin özellikleri öğretilmekte ve kişilere yazılı ve sözlü çeviri fiyatlandırmasından, uluslar arası normlara göre çeviri bürosu ve müşteri ile yapacakları ve ileride sorun yaşamayacakları sözleşme örneklerine değin çevirmenlik pratik uygulamaları açıklanmaktadır.

Kayıt bedeli 250 TL’dir. Daha önceki sınavında başarısız olup tekrar sınava girecek adaylar için kayıt yenileme bedeli 125 TL'dir. 

Kimler Katılabilir ?

*Türkiye’de üniversitelerin mütercim tercümanlık, dil, dilbilim, edebiyat, dil ve kültür, yabancı dil öğretmenliğinde okuyanlar ve mezun olanlar,

*Türkiye’de yabancı dilde eğitim veren üniversitelerin herhangi bir bölümünde halen okuyanlar, tasdikname ile bir nedenle terk edip ayrılmış olanlar, lisans veya ön lisans diploması ile mezun olanlar,

*Yurt dışında o ülkenin dilinde eğitim veren lise/ortaöğrenim, yüksekokul hazırlık, ön lisans ve lisans eğitimini kazanmış veya herhangi bir nedenle tasdikname ile ayrılmış olanlar, halen okuyanlar ve lisans veya ön lisans diplomasını alarak mezun olanlar,

*Türkiye’de Turizm Bakanlığının Turist Rehberliği sınavını geçmiş ve kokart sahibi olanlar ile yine Turizm Bakanlığından Dil Enformasyon memuru belgesine sahip olanlar,

*Avrupa Dilleri ortak çerçeve sınıflandırılması, yaygın olmayan dillerde dil kriteri olarak seviye 5 yani orta seviye kullanıcılar için B1 ve B2,

*Dünya yaygın dillerde seviye 6 sahipleri yani ileri seviyedeki kullanıcılar için C1 ve C2 CEFR kriterlerine sahip olanlar bu sertifika programına başvurabilirler.  

ÇEVFOR e-Sertifika Programına  sadece bu şartlardaki dil eğitimi altyapısı olanlar kabul edileceklerdir. Başvuru yapan adayların diplomaları incelenerek programa kayıt kabulü yapılacaktır. Yukarıda bahsedilen şartlardan herhangi birini sağlamayan adayların başvurusu iptal edilecektir.

Değerlendirme

Anadolu Üniversitesince yürütülen bu sertifika programı sonucundaki gözetimli sınavı başararak sertifikalarını almaya hak kazanan çevirmenler, Turçef Yeminli Çevirmenlik Federasyonununa üye olabilecek ve böylece aynı zamanda Turçef’in unvan kullanım hakkına sahip olduğu

* Ulusal ve Uluslar arası yeminli çevirmen kimliği,

* Yeminli Çevirmen Yeterlilik Belgesi ve

* Anadolu Edu-Turçef TR-EN 17100 belgesi ile UNORM Ulusal ve Uluslararası Türkçe ve İngilizce hazırlanmış Yeterlilik Belgesi Yeminli Çevirmen Yemin Belgesini de almaya hak kazanmaktadırlar.

Sınavı kazanan ve Yeminli Çevirmenlik Federasyonuna kayıt yaptırıp “Birey Çevirmen kişi Mesleki sorumluluk sigorta” poliçelerini de yaptıran çevirmenler Turçef yeminli çevirmen veritabanına; aynı şekilde çeviri bürosu açıp veya serbest meslek tüzel kişiliği olanlar da “tüzel kişilik Yeminli çeviri bürosu mesleki sorumluluk sigortalarını” yaptırdıkları zaman yine Turçef Yeminli Çeviri Bürosu veritabanına sertifikasyon sahibi olarak kaydedileceklerdir.

Örnek
Sertifika

ÇEVFOR-Yeminli Çevirmenlikte Uygulamalı Formasyon

Diğer Programlar

Program Başlığı
Foreign Policy and Diplomacy
Foreign Policy and Diplomacy

This online certificate is designed to equip you with the basic knowledge and skills needed for foreign policy analysis and diplomacy in the contex...

Program Başlığı
Turizmde Satış ve Pazarlama
Turizmde Satış ve Pazarlama

Turizm sektöründe satış ve pazarlama alanında çalışmak isteyen bireyler için planlanan bu programda, katılımcılara turizm s...

Program Başlığı
Siyaset Bilimi
Siyaset Bilimi

Siyaset Bilimi e-Sertifika Programı, siyaset biliminin temel kavramları ile Türk siyasal hayatı ve kamu yönetimi ile ilgili bilgiler sunm...

Program Başlığı
İnsan Hakları
İnsan Hakları

İnsan Hakları e-Sertifika Programın amacı kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinde çalışanlara insan hakları alanın...