Menu

Sağlık İletişimi

Sağlık Kurumlarında İletişim e-Sertifika Programı Hipokrat'ın şu sözünden ilham alır: "Önce söz, sonra ilaç, en sonunda bıçak." Tıbbın babası Hipokrat'ın bu sözü, her türlü girişimden önce "iletişim" unsurunun ön planda tutulması gerektiğini vurgular.

Aslında yalnızca tıp alanında değil, yaşamın tüm alanlarında "iletişim" vazgeçilmez unsurların başında gelir. Yaşamın var olduğu yerde iletişimsizlik mümkün değildir. İletişim ne kadar etkili ise insanlar arasındaki ilişki de o derece sağlıklı ve insanlar da o derece mutludur.

Ancak "iletişim" konusunda bütün bilinenler çoğu zaman hayat tecrübesiyle öğrenilenleri, kulaktan duyulanları ya da çıkarılan dersleri geçmez.

İşte bu nedenle, Sağlık İletişimi Sertifika Programı, sağlık alanında görev yapan her kademedeki sağlık çalışanına daha etkili iletişim kurabilmelerini sağlayacak bilgi ve becerileri sunmayı amaçlamaktadır. Program sayesinde sağlık konusunda hizmet veren tüm sağlık mensuplarının daha nitelikli iletişim kurabilmelerinin sağlanması hedeflenmektedir.

 

Program, sağlık dünyasına "iletişim" penceresinden ışık tutmaktadır. Sağlıkta "bıçak" ve "ilaç"tan önce gelmesi gereken "iletişim" yolunu aydınlatmaktadır. Sağlık alanında iletişime engel olan buzları eritmektedir. İletişimsizliğin ya da sağlıksız iletişimin önüne geçmeyi öğretmektedir. Daha etkili ve daha sağlıklı iletişimin kurulabilmesi için gerekli bilgi ve becerileri özet bir şekilde sunmaktadır.

Tabipler, diş tabipleri, psikologlar, ebeler, hemşireler, yardımcıları, fizyoterapistler, odyologlar, diyetisyenler, dil ve konuşma terapistleri, anestezi, tıbbi görüntüleme tekniker ve teknisyenleri, ağız ve diş sağlığı, ameliyathane, diyaliz, eczane teknikerleri, iş ve uğraşı terapistleri, optisyenler, acil tıp teknikerleri, çocuk gelişimcileri, sosyal hizmet uzmanları, halkla ilişkiler, karşılama/danışma ve yönlendirme masası, hasta ilişkileri, hasta hakları, protokol hizmetleri birimlerinin sorumluları, tıbbi sekreterler ve daha adını sayamadığımız nice sağlık alanında hizmet veren diğer meslek sahipleri, hatta sağlık idareci ve yöneticileri bu programın hedef kitlesini oluşturmaktadır.

 

Sağlık alanında hizmet veren, iletişim konusunda yeterli bilgi ve beceriye sahip olduğunu ya da olmadığını düşünen herkese program içeriğindeki konulara en azından bir göz atmalarını tavsiye ederiz.

 

Öncelikle insanlar arasındaki iletişimin önemini kavramak, iletişimin temel unsurlarını öğrenmek, insan davranışının doğası hakkında bilgi edinmek, insanlarla daha etkili iletişim kurmak, insanları anlamak ve daha anlaşılır olabilmek için bu programa katılmanızı öneriyoruz.

 

Sağlık kurumlarında sağlık personelinin hasta ve yakınlarıyla, kurum içinde birbirleriyle, kurum yöneticileri ile personel arasındaki iletişimde ve sağlık personelinin medya ile ilişkilerinde bu programın temel ihtiyaçlara cevap verebileceğini düşünüyoruz.

 

Program dâhilinde toplam üç ders alınacaktır. Bu derslerdeki dil ve anlatım konusundaki sadelik, basitlik ve anlaşılırlık hemen dikkatinizi çekecektir. Örnek olay ve uygulamalarla günlük karşılaştığınız olayları ilişkilendirmekten ve kimi zaman daha iyisinin nasıl olabileceğini düşünmekten kendinizi alamayacaksınız.

 

Bütün bunlarla birlikte program sayesinde kazanılacak etkili iletişim bilgisi sayesinde daha "mutlu", daha "aydınlık" ve daha "güçlü" bir geleceğin sizleri beklediğini söyleyebiliriz.

 

Sağlıkta sağlıklı iletişim için "Sağlık Kurumlarında İletişim Sertifika Programını" seçin...

Sağlık Kurumlarında İletişim e-Sertifika programına kayıt yaptıran öğrenciler uzaktan öğretim yöntemine göre hazırlanmış Anadolum eKampüs Sistemi üzerinden erişilebilen PDF formatındaki ders kitaplarından ve internet ortamında verilen hizmetlerden yararlanarak sertifika sınavlarına hazırlanabileceklerdir.

Kayıt bedeli 250 TL’dir. Daha önceki sınavında başarısız olup tekrar sınava girecek adaylar için kayıt yenileme bedeli 125 TL'dir. 

Kimler Katılabilir ?

Sağlık İletişimi e-Sertifika Programına, sağlık alanında çalışan ya da çalışmayı hedefleyen tüm sağlık personeli kayıt olabilir.

Tabipler, diş tabipleri, psikologlar, ebeler, hemşireler, yardımcıları, fizyoterapistler, odyologlar, diyetisyenler, dil ve konuşma terapistleri, anestezi, tıbbi görüntüleme tekniker ve teknisyenleri, ağız ve diş sağlığı, ameliyathane, diyaliz, eczane teknikerleri, iş ve uğraşı terapistleri, optisyenler, acil tıp teknikerleri, çocuk gelişimcileri, sosyal hizmet uzmanları, halkla ilişkiler, karşılama/danışma ve yönlendirme masası, hasta ilişkileri, hasta hakları, protokol hizmetleri birimlerinin sorumluları, tıbbi sekreterler ve daha adını sayamadığımız nice sağlık alanında hizmet veren diğer meslek sahipleri, hatta sağlık idareci ve yöneticileri bu programın hedef kitlesini oluşturmaktadır.

Değerlendirme

Sağlık İletişimi e-Sertifika Programındaki derslerden başarılı olmak için sınavda 100 tam puan üzerinden en az 50 puan almak gerekmektedir.

 

Sağlık İletişimi e-Sertifika Programındaki üç dersin tümünden başarılı olan öğrenciler programa ait ''Sertifika'' almaya hak kazanacaklardır. Öğrenciler başarısız oldukları dersleri izleyen sertifika döneminde kayıt yenileme yaptırarak tamamlayabilecektir.

 

Sınavdan 15 gün sonra derslerdeki başarı durumunu gösteren ''Sınav Sonuç Belgesi'' internette yayınlanacaktır.

Örnek
Sertifika

Sağlık İletişimi

Diğer Programlar

Program Başlığı
Gelişimsel Destek Programı (Ebeveynler- Ergenlik)
Gelişimsel Destek Programı (Ebeveynler- Ergenlik)

Gelişimsel yetersizliği/yetersizlik riski olan çocuklara yönelik gelişimsel destek ebeveyn/bakıcı e-sertifika programlarının amacı, 0-1...

Program Başlığı
Muhasebe ve Finans
Muhasebe ve Finans

Finansal bilgi sistemi ve envanter işlemlerinden, karın belirlenmesinde kullanılan temel yaklaşımlara, finansal tablolar ve analizi ile paranın zam...

Program Başlığı
Yaşlı Bakım
Yaşlı Bakım

Yaşlı Bakım e-Sertifika Programı kapsamında katılımcıların temel yaşlı bakım hizmetlerinin ilke ve uygulamalarını öğrenmelerinin yanı sıra pro...

Program Başlığı
Dış Politika ve Diplomasi
Dış Politika ve Diplomasi

Dış Politika ve Diplomasi e-Sertifika Programı kapsamında; uluslararası ilişkilere giriş, dış politika analizi , diplomasi tarihi konular...