Menu

Öğrenme Ortamları

e-Sertifika programlarına kayıt yaptıran katılımcılar Anadolum eKampüs Sistemi üzerinden sunulan ders kitapları, pdf malzemeler, video malzemeler, sesli malzemeler veya etkileşimli malzemelerden yararlanarak sertifika sınavlarına hazırlanabileceklerdir. Öğrenme malzemelerinde programlar bazında farklılık olabilir.

  • Kitaplar

Anadolum eKampüs Sistemi üzerinden erişilebileceğiniz PDF formatındaki kitabınız uzaktan öğretim yöntemine göre hazırlanmıştır. Aynı zamanda, bazı kitapların EPUB, MOBI ve HTML olmak üzere farklı formatlarına da erişim imkânı bulunmaktadır. e-Sertifika Programlarında basılı kitap gönderimi yapılmamaktadır. Katılımcılara ders kitapları dijital (PDF) formatta sunulmaktadır. Her ünitede metin içinde bulunan Sıra Sizde veya Araştır bölümlerinde, ünitenin amaçlarıyla doğrudan ilgili, günlük yaşamdan alınmış örnek olaylar çerçevesinde oluşturulan sorularla karşılaşacaksınız. Bu sorular, amaç çerçevesinde öğrendiklerinizi günlük yaşamda karşılaşacağınız sorunlara uygulayabilme becerinizi geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu sorulara ilişkin cevaplar her ünitenin bitiminde ayrı bir bölüm olarak verilmektedir. Ünite sonlarında yer alan Kendimizi Sınayalım veya Neler Öğrendik? bölümleri ise ünite içerisinde öğrendiklerinizi sınamaya dönük test sorularından oluşmaktadır.

  • PDF Malzemeler

Ünite Özeti, Sorularla Öğrenelim, Yaprak Testler ve Çözümlü Sorular ’dan oluşan pdf malzemeler çalışma tercihlerinize göre indirilip çıktısı alınarak veya mobil ortamda ders çalışmaya imkân vermektedir.

Ünite Özeti: Bir üniteyi ana başlıkları altında özetleyen; öğrenenlerin bilgilerini pekiştirmeleri ve sınava hazırlanmalarını amaçlayan malzemedir.

Sorularla Öğrenelim: Bir üniteyi ana başlıkları altında sorular ve detaylı cevaplarıyla özetleyen; öğrenenlerin bilgilerini pekiştirmeleri ve sınava hazırlanmalarını amaçlayan malzemedir.

Yaprak Test: Öğrenenlerin bilgilerini pekiştirmeleri amacıyla geliştirilen; bir üniteye ait en fazla 10 soruluk tek sayfadan oluşan e-öğrenme malzemesidir.

Çözümlü Sorular: Öğrenenlerin bilgilerini pekiştirmeleri amacıyla geliştirilen; bir üniteye ait 10 soruluk pdf formatındaki e-öğrenme malzemesidir. İçeriğinde cevap şıkkının yanı sıra sorunun detaylı çözümü de ilgili sorunun hemen altında yer alır.

Deneme sınavları: Öğrenenlerin sınavlara hazırlanmaları amacıyla oluşturulmuş 20 soruluk pdf testlerdir.

  • Video Malzemeler

Ünite Özet Videoları: Bir ünite içeriğinin alan uzmanı tarafından üretildiği 8-10 dakikalık video malzemedir. Anlatımlarda ana konular genel hatlarıyla ele alınır ve anlatımlar görsellerle desteklenir.

Soru Cevap Anlatımları (1S1C): Sınavlara yönelik olarak öğrenenlere sunulan 1s1c videolarında konular bir soru üzerinden anlatılır. Soruda verilen şıklardan hangilerinin yanlış olduğu ve neden yanlış olduğu anlatılırken doğru yanıtın da hangisi olduğu, açıklamasıyla birlikte verilir.

Animasyonlu Videolar: Animasyonlu videolarda temel konular ana hatlarıyla ele alınır. Bir seslendirme uzmanı tarafından ilgili konular, hazırlanmış senaryolar üzerinden anlatılır ve görsellik ön plandadır.

  • Sesli Malzemeler 

Sesli Kitap: Dinleme yoluyla ders çalışma fırsatı olan öğrencilere ders çalışma olanağı sağlamak amacıyla ders kitapları seslendirilerek üretilmiş bir e-öğrenme malzemesidir.

Sesli Ünite Özetleri: Öğretim elemanları tarafından hazırlanan ünite özetleri, mp3 formatında seslendirilir.

  • Etkileşimli Malzemeler 

Etkileşimli Video: Youtube videolarının üzerine kurulan özel bir alt yapı sayesinde, konu uzmanının videolar üzerinde öğrenciye soru sorabildiği etkileşimli video malzemesidir.

Deneme sınavları: Öğrenenlerin sınavlara hazırlanmaları amacıyla oluşturulmuş; soruların sürekli değiştiği 20 soruluk çevrim içi testlerdir.

Alıştırma soruları: Sistemde yer alan yaprak test formatında üniteye ait soruların öğrenenlere rastgele sorulduğu; sınavlara hazırlık amaçlı geliştirilen 5 soruluk çevrimiçi e-öğrenme malzemesidir.