İÇİŞLERİ BAKANLIĞI - ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ARASINDA DÜZENLENEN PROTOKOL KAPSAMINDA AÇILAN SERTİFİKA PROGRAMLARI

Geri Dön

İçişleri Bakanlığı ile Anadolu Üniversitesi arasında Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme Eğitimi ve Sınavı ile Unvan Değişikliği Sınavı protokolleri imzalanmıştır.

Bu protokoller ile mahalli idarelerde görev yapan personelin görevde yükselme eğitimi ve sınavı ile unvan değişikliği sınavı Anadolu Üniversitesi tarafından e-Sertifika Programları ile yürütülecektir. Görevde yükselme eğitimi ve sınavı ile unvan değişikliği sınavına katılacak kişiler İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenmiştir. Protokol kapsamında açılan programlara yalnızca bakanlık tarafından belirlenen kişiler katılacaklardır.

Dikkat: Bu programlar İçişleri Bakanlığı ile Anadolu Üniversitesi arasında imzalanan protokoller kapsamında açılmıştır. Bakanlığın belirlediği kişiler dışında bu programlara kayıt alınmayacaktır.Görevde Yükselme Eğitimi ve Sınavı Protokolünün Kapsamı Nedir?

İçişleri Bakanlığı ile Anadolu Üniversitesi arasında hazırlanan bu protokol kapsamında 2012 Yaz döneminde;

programları sunulacaktır. Programların adına tıklayarak tanımı, hedef kitlesi, kapsamı ve derslerin e-öğrenme hizmetleri hakkında kapsamlı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Bu dört grup programdan hangi programa katılacağınız bakanlık tarafından belirlenmiştir. İnternet Başvuru sisteminde program seçimi aşamasında yalnızca katılacağınız sertifika programı görüntülenecektir.

Görevde Yükselme Eğitimi 12 hafta süren öğretim sürecini kapsamaktadır. Dersler Nasıl Yürütülecek? başlığı altında öğretim yöntem ve teknikleri ile ilgili detaylı bilgi yer almaktadır. 12 haftanın sonunda kayıt sırasında belirlemiş olduğunuz sınav merkezinde Görevde Yükselme Sınavına katılacaksınız.


Kimler Başvurabilir?

Protokol kapsamında açılan programlara katılacak kişiler İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenmiştir ve bu programlara yalnızca bakanlık tarafından belirlenen kişiler katılabilecektir.

Başvurular bireysel olarak 28.05.2012 - 15.06.2012 tarihleri arasında aşağıdaki işlem adımları izlenerek gerçekleştirilecektir.

1. Adım: İnternet başvurusunun yapılması

2012 Yaz dönemi Görevde Yükselme Eğitimi ve Sınavı kayıt başvuruları 28.05.2012 - 15.06.2012 tarihleri arasında yapılacaktır.

Kayıt başvurusu yapabilmeleri için adayların geçerli bir e-posta adresine ve kendilerine ait .jpg formatında taranmış vesikalık bir fotoğrafa sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru işlemleri de dahil olmak üzere bütün bilgilendirmeler e-posta aracılığıyla gerçekleştirileceği için posta hesabının aktif olmasına ve posta kutusunun dolu olmamasına dikkat edilmelidir.

Uyarı: Fotoğraf, cepheden son altı ay içinde, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş net bir fotoğraf olmalıdır. Bu niteliklere uymayan fotoğraf ekleyen adayların kayıtları yapılmayacaktır.

Adaylar internetten kayıt başvurusu esnasında "kayıt başvuru formu" nu dolduracaklar, .jpg formatında taranmış vesikalık fotoğraflarını belgeye ekleyecekler ve yazıcıdan dökerek imzalayacaklardır.

Adaylar internet başvurusu işlemlerini tamamladıktan sonra kişisel bilgilerinde (adres, sınav merkezi vb.) değişiklik yapamazlar.

Dikkat: Başvuru işlemlerini yaparken ve e-Sertifika Programları Portalına erişirken İnternet Explorer tarayıcınızın güvenlik ayarları varsayılan düzeyde olmalıdır. Başvuru sonunda PDF dosyasını görüntüleyebilmeniz için açılan pencere engellemesinin (pop-up blocker) bulunmamasına dikkat ediniz.

2. Adım: Sertifika ücretinin bankaya ödenmesi

Görevde Yükselme Eğitimi ve Sınavı bedeli aşağıda belirtilen iki seçenekten biri tercih edilerek ödenecektir.

Adaylar başvuru formunu ibraz ederek, Vakıflar Bankası'nın herhangi bir şubesine sertifika bedelini elden ödeyebilekleri gibi kredi kartı ile banka şubesine gitmeye gerek kalmadan internet üzerinden de ödeyebilirler.

 

1. Seçenek: Banka Şubesine Elden Ödeme Yapmak

İnternetten kayıt başvurusu yapan öğrenciler Görevde Yükselme Eğitimi ve Sınavı bedeli olan 200 TL'yi Vakıflar Bankası'nın herhangi bir şubesine, kayıt başvuru formunu ibraz ederek belirtilen işlem koduna elden ödeyeceklerdir.  

Uyarı: Görevde Yükselme Eğitimi ve Sınavı ücretinin bankaya yatırılması aşamasında, başvuru yapan adayların bilgileri bankada görüntülenmeyecek, katılım ücreti belirtilen işlem koduna yatırılacaktır. Ödeme ekranında e-Sertifika Programları ile ilgili herhangi bir bilgi görüntülenmezse banka görevlisini Vakıflar Bankası Eskişehir Şubesi ile iletişime geçmesi konusunda yönlendirebilirsiniz. Lütfen karşılaştığınız problemleri e-Sertifika Programları Koordinatörlüğüne bildiriniz.

 

2. Seçenek: Kredi Kartı İle Ödeme Yapmak

Görevde Yükselme Eğitimi ve Sınavı ücreti olan 200 TL'yi kredi kartı ile ödemek isteyen adaylar aşağıda yer alan bağlantıyı kullanacaklardır.

e-Sertifika Programları Kredi Kartı İle Ödeme Sistemi'nde, başvuru yapan aday ve kredi kartı bilgileri bölümleri dikkatle doldurulmalıdır. Adaylar formda istenen bilgileri girdikten ve kontrol ettikten sonra Tamam düğmesine tıklayarak işlemi onaylayacaklardır. Son olarak ödemenin bankaya ulaştığını bildiren ödeme bilgisi ekranında çıktı alacaklardır.

Uyarı: Son ekranda yer alan ödeme bilgisinin çıktısını almayı unutmayın. Bu belge ödeme yaptığınızı göstermektedir ve kayıt evraklarının Anadolu Üniversitesi'ne gönderilmesi aşamasında bu belgeye ihtiyacınız olacaktır.

3. Adım: Kayıt evraklarının Anadolu Üniversitesine gönderilmesi

İnternetten kayıt başvuru formunu, bir lise ya da yüksek öğretim diploma fotokopisini ve banka dekontunu 15.06.2012 tarihine kadar Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi e-Sertifika Programları Koordinatörlüğüne posta yoluyla gönderen adayların kayıtları tamamlanacaktır. İnternetten kredi kartı ile ödeme yapan adaylar banka dekontu yerine ödeme bilgisinin çıktısını göndereceklerdir. Kayıt evraklarını göndermeyen adayların başvuruları değerlendirilmeyecektir.

e-Sertifika Programları Koordinatörlüğü iletişim adresine buradan ulaşabilirsiniz.

Engelli katılımcıların sağlık raporlarının aslını ya da fotokopisini diğer belgelerine ekleyerek e-Sertifika Programları Koordinatörlüğüne göndermesi gerekmektedir. Bu katılımcılarımıza sınav sırasında yardımcı gözetmen verilecektir.

Uyarı: Başvuru sürecinizin daha sağlıklı ilerleyebilmesi için lütfen evrak gönderme işlemini son günlere bırakmayınız.


4. Adım: Kayıt sonucunun öğrenilmesi

Başvuru işlemlerini tamamlayan öğrenciler 25.06.2012 tarihinden itibaren kayıt işlemlerinin tamamlandığına dair e-posta ile bilgilendirilecektir.


Kayıt Bedeli

2012 Yaz dönemi Görevde Yükselme Eğitimi ve Sınavı kayıt bedeli 200 TL'dir.Dersler Nasıl Yürütülecek?

Anadolu Üniversitesi Yerel Yönetimler e-Sertifika Programlarında eğitim, uzaktan öğretim yöntemiyle internete dayalı olarak yürütülecektir. İnternet üzerinden e-Ders, e-Kitap, e-Televizyon ve e-Danışmanlık hizmetleri sunulacaktır. Ayrıca her ders için adaya bir ders kitabı gönderilecektir. Kurumlar, görevde yükselme eğitimine katılacak personelin gerek mesai içinde ve gerekse mesai dışında kurum bilgisayar ve internet imkanlarından yararlanmaları için gerekli tedbirleri alacaklardır.

Kayıt işlemlerini tamamlayan katılımcılar 25.06.2012 tarihinden itibaren e-posta ile kayıt işlemlerinin tamamlandığına dair bilgilendirilecek, 25.06.2012 tarihinden itibaren ders kitapları adreslerine gönderilecektir.

25.06.2012 tarihinden itibaren e-Öğrenme dersleri ve danışmanlık hizmetleri sunulmaya başlayacaktır. Bu tarihten itibaren katılımcılar üç ay süreyle kayıtlı oldukları sertifika programının hizmetlerine Oturum Aç sayfasında yer alan e-Sertifika Programları Portalından erişebileceklerdir.

e-Sertifika Programları öğrenme ortamları hakkında ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Katılımcıların kayıt sırasında belirlemiş oldukları sınav ilinde girecekleri sınava ilişkin sınav giriş belgesi 10.09.2012 tarihinde internet sitemizde yayınlanacaktır. Katılımcılar sınav giriş belgelerini yazıcıdan çıktı alarak sınav sırasında yanlarında bulunduracaklardır.Görevde Yükselme Sınavı Nasıl Yapılacak?

Katılımcılar 16.09.2012 tarihinde tek oturumda kayıtlı oldukları Yerel Yönetimler Sertifika Programının kapsadığı üç dersten sınava katılacaklardır. Sınav saati sınav giriş belgesinde belirtilecektir.

2012 Yaz dönemi Görevde Yükselme Sınavı Türkiye'de 81 ilde online olarak gerçekleştirilecektir. Online sınava ilişkin sınav yönergesi görüntülemek için tıklayınız .

Sınav süresi 120 dakikadır ve her derse ait 30 soru sorulacaktır.Başarı Ölçütleri ve Sertifika Belgesi

Görevde Yükselme Sınavı sonucunda sorumlu olduğu üç dersten aldığı puanların aritmetik ortalaması 70 ve üzeri puan alan katılımcılar başarılı olmuş sayılırlar ve görevde yükselmeye hak kazanırlar.

Sınav sonunda katılımcıların derslerdeki başarı durumunu gösteren Sınav Sonuç Belgesi 01.10.2012 tarihinde internet sitesinde yayınlanacaktır.

Ayrıca bir programdaki üç dersin tümünden 50 ve üzeri puan alan katılımcılar programa ait sertifikayı almaya hak kazanacaklardır. Sertifika almaya hak kazanan katılımcılara 08.10.2012 tarihinden itibaren sertifika belgesi gönderilecektir.
Unvan Değişikliği Sınavı Protokolünün Kapsamı Nedir?

İçişleri Bakanlığı ile Anadolu Üniversitesi arasında hazırlanan bu protokol kapsamında 2012 Yaz döneminde yerel yönetimlerde görev yapan personelin unvan değişikliği sınavı yapılacaktır. Unvan değişikliği sınavına katılmak üzere başvuru yapan adaylara iki seçenek sunulacaktır.

  • İlk seçeneği tercih eden adaylar kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra akademik takvimde belirtilen tarihte unvan değişikliği sınavına katılacaktır.
  • Unvan değişikliği sınavına katılacak adayların bu alandaki bilgilerini tazeleyebilmelerine olanak sağlamak amacıyla üniversitemiz bu sınava katılacak adaylara ikinci bir seçenek sunmaktadır. Sunulan ikinci seçenekte kayıt işlemlerini tamamlayan adaylar Yerel Yönetimler Sertifika Programı eğitimine katıldıktan sonra yine akademik takvimde belirtilen tarihte unvan değişikliği sınavına katılacaklardır. Yani bu adaylara sınav hizmetinin yanı sıra öğretim malzemeleri de gönderilerek sertifika programı eğitimi verilecektir.

Adaylar bu seçimlerini yani eğitim alark mı yoksa almadan mı unvan değişikliği sınavına katılacaklarını başvuru aşamasında belirleyeceklerdir. Eğitime katılma seçeneği tamamen bireysel tercihe bağlı olup katılımı zorunlu bir aşama değildir. Sınava katılacak kişilere üniversitemiz tarafından sunulan bir olanak olarak düşünülmelidir.

Unvan Değişikliği sınavına katılacak adaylar;

programının kapsadığı derslerden ve konulardan sorumlu olacaklardır. Ayrıca ikinci seçeneği tercih ederek sertifika programı eğitimi alarak unvan değişikliği sınavına katılacak kişilere bu programın eğitim içeriği sunulacaktır. Programın adına tıklayarak tanımı, hedef kitlesi, kapsamı ve derslerin e-öğrenme hizmetleri hakkında kapsamlı bilgiye ulaşabilirsiniz.Kimler Başvurabilir?

Protokol kapsamında unvan değişikliği sınavına katılacak kişiler İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenmiştir ve bu sınava yalnızca bakanlık tarafından belirlenen kişiler katılabilecektir.

Başvurular bireysel olarak 28.05.2012 - 15.06.2012 tarihleri arasında aşağıdaki işlem adımları izlenerek gerçekleştirilecektir.

1. Adım: İnternet başvurusunun yapılması

2012 Yaz dönemi Unvan Değişikliği Sınavı kayıt başvuruları 28.05.2012 - 15.06.2012 tarihleri arasında yapılacaktır.

Kayıt başvurusu yapabilmeleri için adayların geçerli bir e-posta adresine ve kendilerine ait .jpg formatında taranmış vesikalık bir fotoğrafa sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru işlemleri de dahil olmak üzere bütün bilgilendirmeler e-posta aracılığıyla gerçekleştirileceği için posta hesabının aktif olmasına ve posta kutusunun dolu olmamasına dikkat edilmelidir.

Uyarı: Fotoğraf, cepheden son altı ay içinde, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş net bir fotoğraf olmalıdır. Bu niteliklere uymayan fotoğraf ekleyen adayların kayıtları yapılmayacaktır.

Adaylar internetten kayıt başvurusu esnasında "kayıt başvuru formu" nu dolduracaklar, .jpg formatında taranmış vesikalık fotoğraflarını belgeye ekleyecekler ve yazıcıdan dökerek imzalayacaklardır. Unvan Değişikliği Sınavına katılacak adaylar dilerlerse Yerel Yönetimler Sertifika Programı eğitimi alarak sınava katılabileceklerdir. Kayıt başvurusu yaparken ilk adımda bu tercihlerini belirtmeleri gerekmektedir.

Adaylar internet başvurusu işlemlerini tamamladıktan sonra kişisel bilgilerinde (adres, sınav merkezi vb.) değişiklik yapamazlar.

Dikkat: Başvuru işlemlerini yaparken ve e-Sertifika Programları Portalına erişirken İnternet Explorer tarayıcınızın güvenlik ayarları varsayılan düzeyde olmalıdır. Başvuru sonunda PDF dosyasını görüntüleyebilmeniz için açılan pencere engellemesinin (pop-up blocker) bulunmamasına dikkat ediniz.

2. Adım: Sertifika ücretinin bankaya ödenmesi

Unvan Değişikliği Sınavı katılım bedeli aşağıda belirtilen iki seçenekten biri tercih edilerek ödenecektir.

Adaylar başvuru formunu ibraz ederek, Vakıflar Bankası'nın herhangi bir şubesine sertifika bedelini elden ödeyebilekleri gibi kredi kartı ile banka şubesine gitmeye gerek kalmadan internet üzerinden de ödeyebilirler.

 

1. Seçenek: Banka Şubesine Elden Ödeme Yapmak

İnternetten kayıt başvurusu yapan adaylar Unvan Değişikliği Sınavı bedeli olan 50 TL'yi Vakıflar Bankası'nın herhangi bir şubesine, kayıt başvuru formunu ibraz ederek belirtilen işlem koduna elden ödeyeceklerdir.  

Dikkat: Unvan Değişikliği Sınavına eğitim alarak katılma seçeneğini tercih ettiyseniz katılım bedeli olarak 200 TL ödemeniz gerekmektedir. Eğitim alarak katılım seçeneğini tercih etse bile katılım bedelini eksik ödeyen kişilere eğitim olanağı sunulamayacaktır. Bu nedenle ödeme sırasında çok dikkatli olunuz.

Uyarı: Görevde Yükselme Eğitimi ve Sınavı ücretinin bankaya yatırılması aşamasında, başvuru yapan adayların bilgileri bankada görüntülenmeyecek, katılım ücreti belirtilen işlem koduna yatırılacaktır. Ödeme ekranında e-Sertifika Programları ile ilgili herhangi bir bilgi görüntülenmezse banka görevlisini Vakıflar Bankası Eskişehir Şubesi ile iletişime geçmesi konusunda yönlendirebilirsiniz. Lütfen karşılaştığınız problemleri e-Sertifika Programları Koordinatörlüğüne bildiriniz.

 

2. Seçenek: Kredi Kartı İle Ödeme Yapmak

Unvan Değişikliği Sınavı bedeli olan 50 TL'yi kredi kartı ile ödemek isteyen adaylar aşağıda yer alan bağlantıyı kullanacaklardır.

e-Sertifika Programları Kredi Kartı İle Ödeme Sistemi'nde, başvuru yapan aday ve kredi kartı bilgileri bölümleri dikkatle doldurulmalıdır. Adaylar formda istenen bilgileri girdikten ve kontrol ettikten sonra Tamam düğmesine tıklayarak işlemi onaylayacaklardır. Son olarak ödemenin bankaya ulaştığını bildiren ödeme bilgisi ekranında çıktı alacaklardır.

Dikkat: Unvan Değişikliği Sınavına eğitim alarak katılma seçeneğini tercih ettiyseniz katılım bedeli olarak 200 TL ödemeniz gerekmektedir. Eğitim alarak katılım seçeneğini tercih etse bile katılım bedelini eksik ödeyen kişilere eğitim olanağı sunulamayacaktır. Bu nedenle ödeme sırasında çok dikkatli olunuz.

Uyarı: Son ekranda yer alan ödeme bilgisinin çıktısını almayı unutmayın. Bu belge ödeme yaptığınızı göstermektedir ve kayıt evraklarının Anadolu Üniversitesi'ne gönderilmesi aşamasında bu belgeye ihtiyacınız olacaktır.

3. Adım: Kayıt evraklarının Anadolu Üniversitesine gönderilmesi

İnternetten kayıt başvuru formunu, bir lise ya da yüksek öğretim diploma fotokopisini ve banka dekontunu 15.06.2012 tarihine kadar Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi e-Sertifika Programları Koordinatörlüğüne posta yoluyla gönderen adayların kayıtları tamamlanacaktır. İnternetten kredi kartı ile ödeme yapan adaylar banka dekontu yerine ödeme bilgisinin çıktısını göndereceklerdir. Kayıt evraklarını göndermeyen adayların başvuruları değerlendirilmeyecektir.

e-Sertifika Programları Koordinatörlüğü iletişim adresine buradan ulaşabilirsiniz.

Engelli katılımcıların sağlık raporlarının aslını ya da fotokopisini diğer belgelerine ekleyerek e-Sertifika Programları Koordinatörlüğüne göndermesi gerekmektedir. Bu katılımcılarımıza sınav sırasında yardımcı gözetmen verilecektir.

Uyarı: Başvuru sürecinizin daha sağlıklı ilerleyebilmesi için lütfen evrak gönderme işlemini son günlere bırakmayınız.


4. Adım: Kayıt sonucunun öğrenilmesi

Başvuru işlemlerini tamamlayan öğrenciler 25.06.2012 tarihinden itibaren kayıt işlemlerinin tamamlandığına dair e-posta ile bilgilendirilecektir.Kayıt Bedeli

2012 Yaz dönemi Unvan Değişikliği Sınavı kayıt bedeli 50 TL'dir. Eğer başvuru aşamasında eğitim alarak unvan değişikliği sınavına katılma seçeneğini tercih ederseniz bu durumda kayıt bedeli olarak 200 TL ödemeniz gerekmektedir.Eğitim Alarak Unvan Değişikliği Sınavına Katıldığımda Dersler Nasıl Yürütülecek?

Anadolu Üniversitesi Yerel Yönetimler e-Sertifika Programlarında eğitim, uzaktan öğretim yöntemiyle internete dayalı olarak yürütülecektir. İnternet üzerinden e-Ders, e-Kitap, e-Televizyon ve e-Danışmanlık hizmetleri sunulacaktır. Ayrıca her ders için adaya bir ders kitabı gönderilecektir. Kurumlar, Unvan Değişikliği Sınavına katılacak personelin gerek mesai içinde ve gerekse mesai dışında kurum bilgisayar ve internet imkanlarından yararlanmaları için gerekli tedbirleri alacaklardır.

Kayıt işlemlerini tamamlayan katılımcılar 25.06.2012 tarihinden itibaren e-posta ile kayıt işlemlerinin tamamlandığına dair bilgilendirilecek, ders kitapları adreslerine gönderilecektir.

25.06.2012 tarihinden itibaren e-Öğrenme dersleri ve danışmanlık hizmetleri sunulmaya başlayacaktır. Bu tarihten itibaren katılımcılar üç ay süreyle kayıtlı oldukları sertifika programının hizmetlerine Oturum Aç sayfasında yer alan e-Sertifika Programları Portalından erişebileceklerdir.

e-Sertifika Programları öğrenme ortamları hakkında ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Katılımcıların kayıt sırasında belirlemiş oldukları sınav ilinde girecekleri sınava ilişkin sınav giriş belgesi 10.09.2012 tarihinde internet sitemizde yayınlanacaktır. Katılımcılar sınav giriş belgelerini yazıcıdan çıktı alarak sınav sırasında yanlarında bulunduracaklardır.Unvan Değişikliği Sınavı Nasıl Yapılacak?

Katılımcılar 16.09.2012 tarihinde tek oturumda Unvan Değişikliği Sınavına katılacaklardır. Sınav saati sınav giriş belgesinde belirtilecektir.

2012 Yaz dönemi Unvan Değişikliği sınavı Türkiye'de 81 ilde online olarak gerçekleştirilecektir. Online sınava ilişkin sınav yönergesi görüntülemek için tıklayınız .

Sınav süresi 120 dakikadır ve 30 soru sorulacaktır.Başarı Ölçütleri ve Sertifika Belgesi

Unvan Değişikliği Sınavı sonucunda üç dersten aldığı puanların aritmetik ortalaması 70 ve üzeri puan alan katılımcılar başarılı olmuş sayılırlar ve unvan değişikliğine hak kazanırlar.

Sınav sonunda katılımcıların derslerdeki başarı durumunu gösteren Sınav Sonuç Belgesi 01.10.2012 tarihinde internet sitesinde yayınlanacaktır.

Ayrıca sınavda yer alan üç dersin tümünden 50 ve üzeri puan alan katılımcılar Yerel Yönetimler (4. Grup) sertifikası almaya hak kazanacaklardır. Sertifika almaya hak kazanan katılımcılara 08.10.2012 tarihinden itibaren sertifika belgesi gönderilecektir.Öğrenme Ortamları
e-Sertifika Programlarına kayıt yaptıran katılımcılar kendilerine gönderilen...

Devamı

Örnek Ders
e-Sertifika Programları Portalında yer alan e-Ders örneğini incelemek için tıklayınız...

Devamı

Akademik Takvim
2015 Güz dönemi e-Sertifika Programlarına kayıt başvuruları...

Devamı

Coğrafi Bilgi Sistemleri Sertifika Programları
ArcGIS, QGIS ve MapInfo yazılımlarını kapsayan üç yeni sertifika programı açıldı...

Devamı

İngilizce Sertifika Programları
Anadolu Üniversitesi İngilizce Sertifika Programları hazırlanmıştır...

Devamı

Hakem Eğitimi Sertifika Programı
Türkiye Futbol Federasyonu ile Anadolu Üniversitesi'nin işbirliğinde...

Devamı

Öğrenci Görüşleri
Katılımcı görüşlerini inceleyerek programlara katılan bireylerin deneyimlerinden yararlanabilirsiniz...

Devamı

Sınav Merkezleri
2015 Yaz Döneminde Türkiye'de 81 ilde ve Köln'de online sınav yapılacak...

Devamı

Sağlık İletişimi Sertifika Programı
Sağlık alanında çalışan ya da çalışmayı hedefleyen lise ve dengi okul mezunları, ön lisans ya da lisans mezunları hatta...

Devamı
© Anadolu Üniversitesi. Tüm hakları saklıdır.