9579 - SEKRETERLER İÇİN TIBBİ TERMİNOLOJİ

Geri Dön

9579 - Sekreterler İçin Tıbbi Terminoloji

Tıp dünyasının dilini anlayabilmek üzere bu derste çeşitli tıp alanlarının terimleri çerçevesinde betimsel bir çalışma yürütülmüştür. “Terminoloji” başlığını taşımakla birlikte bu ders bir sözlük değildir ve bu yüzden konular terimler listesi olarak ele alınmamış ancak birbirleriyle ilişkili temaların açığa çıkarılması amaçlanmaktadır.

Üniteler

 1. Tıbbi Terminoloji ve Terimlere Giriş

 2. Tıbbi Terminoloji ve Terimlere Giriş II

 3. Vücudumuzun Sistemleri ile İlgili Terminoloji

 4. Vücudumuzun Sistemleri ile İlgili Terminoloji II

 5. Klinik Biyokimya Terminolojisi

 6. İlaç Grupları ile İlgili Terminoloji

 7. İlaç Grupları ile İlgili Terminoloji II

 8. İlaç Tipleri ile İlgili Terminoloji

 9. İlaç Tipleri

 10. İlaç Tipleri II

 11. İlaçların Kullanımı ve Veriliş Yolları ile İlgili Terminoloji

 12. Reçete

e-Öğrenme Hizmetleri
e-Ders